Uitnodiging: praat mee over Energienet Ameland!

Geplaatst op 13 juni 2017 |

Op dinsdagavond 13 juni 2017 vindt in het Natuurcentrum van 19:30 uur tot 21:00 uur een informatieavond plaats over het Energienet Ameland. Wilt u weten waarom een slim energienet nuttig en nodig is, hoe het eruit kan zien en aan welke eisen het moet voldoen? De convenantpartners van Duurzaam Ameland lichten het graag toe en er is alle ruimte voor ideeën en opmerkingen. Want één ding is zeker: de Amelanders zelf spelen een belangrijke rol bij de planvorming. U bent van harte welkom!