Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
10 januari 2023

Ameland laat aardwarmte en warmtenetten onderzoeken

Ameland laat onderzoeken of geothermie en warmtenetten in de nabije toekomst interessant zijn voor de duurzame warmtevoorziening van het eiland. Als eerste stap tekende de gemeente onlangs een intentieovereenkomst met Ghiocel Energy, ontwikkelaar van geothermieprojecten, en een intentieovereenkomst met Firan, specialist in infrastructuur voor nieuwe energie. Parallel hieraan start Ameland gesprekken met bewoners over duurzame warmte in de woningen. Ameland wil in 2035 vrij zijn van aardgas.

Ghiocel gaat onderzoeken of het haalbaar is om op Ameland aardwarmte op ruim 3000 meter onder de grond te gebruiken voor het verwarmen van woningen. Vanuit de gaswinning is al veel bekend over de ondergrond en ook andere omstandigheden op het eiland lijken gunstig. Daarom denkt Ghiocel dat ondanks de relatief kleine warmtevraag van het eiland toch een rendabel geothermieproject mogelijk is. Het bedrijf heeft operationele ervaring met geothermieprojecten in diverse Europese landen; ook onderzoekt het momenteel de opties voor geothermie op het Duitse Waddeneiland Borkum.

Veelbelovende innovaties

Firan, dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, gaat de komende maanden onderzoeken of warmtenetten van verschillende vorm en omvang op Ameland aantrekkelijk zijn. Innovaties op het gebied van warmtedistributie lijken veelbelovend. Ook kijkt Firan naar de mogelijkheden voor waterstofproductie voor verwarming van gebouwen en woningen.

Voortschrijdend inzicht

Jarenlang werd aangenomen dat Ameland geen logische plek is voor geothermie en warmtenetten. Het aantal woningen is beperkt en daarmee ook de totale warmtevraag van het eiland. De hoge investeringen in bijvoorbeeld geothermie of warmtenetten wegen daardoor zwaarder dan in stedelijke gebieden met een grote warmtevraag. De partijen die nu een intentieovereenkomst hebben gesloten denken op basis van voortschrijdend inzicht dat geothermie en warmtenetten mogelijk toch interessant zijn. Ameland is bovendien een aantrekkelijk onderzoeksgebied, omdat de effecten op een eiland goed zichtbaar zijn.

Input van bewoners en bedrijven

Gemeente Ameland start op korte termijn al gesprekken met bewoners en ondernemers over de warmtevoorziening van het eiland. Al voordat de onderzoeken van Firan en Ghiocel zijn afgerond wil de gemeente met de toekomstige gebruikers van gedachten wisselen over de eisen en wensen waar de toekomstige energie- en warmtevoorziening aan moet voldoen, los van de techniek. In de tweede helft van het jaar worden de resultaten van de onderzoeken en de gevoerde gesprekken bij elkaar gebracht.

Ondertekening met vertegenwoordigers van Firan, Ghiocel en gemeente

Op de foto van links naar rechts: Luc van Tiggelen (gemeente Ameland), Arno Vervoort (Ghiocel), Harry Hollander (Ghiocel), Piet IJnsen (wethouder gemeente Ameland), Douwe van de Meer (Firan), Simon Goes (Firan) en Erwin de Boer (gemeente Ameland).

No image Naar boven