Search
NL DE UK
menu Menu button Close button

Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Wat houdt Duurzaam Ameland in?
Duurzaam Ameland is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en instellingen die Ameland ondersteunen bij de verduurzaming van het eiland in welke vorm dan ook.
Wie werken er mee met Duurzaam Ameland?
In Duurzaam Ameland werkt de gemeente Ameland samen met GasTerra, NAM, Liander, TNO, EnTranCe Hanzehogeschool Groningen) en de Amelander Energie Coöperatie (AEC). Ook andere bedrijven, instellingen en organisaties zijn bij de projecten van het convenant betrokken en werken constructief mee. Daarnaast is er op het gebied van duurzame energie samenwerking met de Waddencampus, met Amelander ondernemers en met bijvoorbeeld de dorpsbelangen.
Hoe lang bestaat Duurzaam Ameland al?
Duurzaam Ameland is gestart in 2007 met een aantal interessante experimenten. Inmiddels zijn de projecten steeds groter geworden. Zo laat Ameland zien dat de energietransitie haalbaar is.
Wanneer gaan we echt van het aardgas af?
De Rijksoverheid heeft bepaald dat Nederland in 2050 zonder aardgas moet kunnen. Voor Ameland ligt die datum op 2035.
Waarom wil Ameland 15 jaar voorop lopen?
Hoe eerder we de overstap naar aardgasvrij maken, des te meer Rijksmiddelen zijn er beschikbaar. Het Rijk denkt nu ook al behoorlijk mee. Daar hebben we als koploper voordeel van. Een nadeel is dat je zelf meer moet uitzoeken. Door het zelf uit te (laten) uitzoeken, heb je ook de concrete antwoorden voor de omgeving van Ameland met alle bijzondere kenmerken. Daarnaast willen we zo snel mogelijk de globale invloeden tot een minimum reduceren, bij de prijsstijging van 2022 voor aardgas en elektriciteit waren we overgeleverd aan de wereldmarkt.
Waarom hebben we niet de vrijheid om tot 2050 aardgas te gebruiken?
Die vrijheid is er wel. Iedere bewoner bepaalt straks zelf wanneer zij de overstap naar een duurzaam alternatief voor aardgas maakt. Voor bepaalde collectieve systemen zal wel gelden dat hoe meer mensen mee doen, hoe goedkoper / aantrekkelijker het wordt.

Financeel

Is verduurzamen financieel verstandig?
Is het financieel verstandig om je dak te isoleren? Verdien je een investering in zonnepanelen terug? Veel mensen vinden het lastig om de kosten en baten van energiebesparende maatregelen goed af te wegen, en onderschatten de financiële voordelen op de langere termijn. Dat kan een reden zijn om een energiebesparende maatregel niet te nemen. Milieu Centraal heeft een Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld die helpt om een inschatting te kunnen maken.
Wat kan ik doen aan mijn hoge energierekening?
Een open deur: zo weinig mogelijk energie gebruiken. En inderdaad, dat is nog niet zo eenvoudig. Maar door eenvoudige (en vaak goedkope) energiebesparende maatregelen (eenvoudige isolatie, korter te douchen, apparatuur uitzetten die u niet gebruikt, zuinige elektrische apparaten kiezen) kunt u op korte termijn uw energiekosten proberen te drukken. Op langere termijn kunt u nadenken over verdere isolatie van uw huis, zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarvoor kunt u advies inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket, bij uw installateur of bij de gemeente.
Welke prijs gaan we straks betalen voor warmte?
Dat weten we nog niet. We zijn druk bezig dit voor de verschillende scenario’s inzichtelijk te maken. Als we zelf mede-eigenaar zijn, kun je prijsvorming heel transparant maken.
Hoe betaal je bij een gezamenlijk warmtenet?
Je rekent af op je gemeten verbruik, net als met gas en elektriciteit. Dit gebruik wordt gemeten via een zogeheten afleverset. Nu wordt de hoeveelheid gas gemeten, met een warmtenet de hoeveelheid warmte.

Bij mij thuis

Is het verstandig om nu al een warmtepomp te nemen?
Dat is niet met zekerheid te zeggen. Heeft u een (zeer) goed geïsoleerd huis met vloerverwarming en geschikte radiatoren, dan is de keuze voor een warmtepomp zeker niet _ón_verstandig. Is uw huis niet zonder meer geschikt, dan is het verstandig om eerst de isolatie verder aan te pakken. In de tussentijd wordt er dan ook meer bekend over de haalbaarheid van warmtenetten en groen gas of waterstof, de alternatieven voor een warmtepomp.
Wat voor warmtepomp moet ik kiezen?
De keuze voor een bepaald type warmtepomp hangt helemaal af van uw eigen wensen en van de situatie in uw woning. De warmtevraag is maatgevend, maar ook de kwaliteit van de isolatie van uw woning. Een goede keuze maakt u het beste samen met een energie-adviseur, die eerst uw woning en uw energiegebruik goed in kaart zal brengen.
Komt er op Ameland een warmtenet?
Dat valt nu helaas nog niet te zeggen. Een warmtenet kan interessant zijn, maar we weten nog niet of het op Ameland haalbaar is. De gemeente laat de voor- en nadelen van warmtenetten nu grondig onderzoeken. Daarna zal er uitgebreid met de Amelanders over worden gesproken.
Mijn ketel is aan vervanging toe. Wat nu?
Vraag een installateur om advies. Is uw ketel niet te repareren, dan kunt u kiezen tussen een nieuwe (gasgestookte) ketel, een hybride warmtepomp of een all -electric warmtepomp. Wat het verstandigste is, hangt af van uw situatie. Als uw woning (erg) goed geïsoleerd is en vloerverwarming heeft en geschikte radiatoren, dan is een all-electric warmtepomp misschien interessant. Is uw woning nog niet optimaal geïsoleerd, dan ligt een hybride warmtepomp meer voor de hand. Als u wilt wachten tot u meer weet over de warmte-opties in uw buurt, onderzoek dan of u een nieuwe ketel kunt huren of leasen.
Kan ik mijn huis verwarmen met een elektrische kachel?
Dat kan, maar het is meestal niet verstandig. Met een elektrische kachel of een elektrische ketel verbruikt u geen aardgas, maar u krijgt er een forse elektriciteitsrekening voor terug. Bovendien wordt het elektriciteitsnet in uw buurt zwaar belast. Een elektrisch infraroodpaneel kan wel een verstandige keus zijn als u een bepaalde plek in huis wilt verwarmen. Wilt u meerdere vertrekken of uw hele huis verwarmen, dan lijkt een warmtepomp een betere keuze. Die gebruikt véél minder elektriciteit voor dezelfde hoeveelheid warmte. Uw woning moet er wel geschikt voor zijn.
Kun je zonnepanelen nemen om je huis te verwarmen?
Met zonnepanelen kunt u een (groot) deel van uw huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken. Maar voor verwarming en warm water gebruikt een gemiddeld huishouden drie tot vijf keer zoveel energie. Er zijn voor verwarming dus veel meer zonnepanelen nodig dan er op een gemiddeld dak passen. Bovendien leveren de zonnepanelen energie als er weinig warmtevraag en omgekeerd. Het elektriciteitsnet moet dat allemaal opvangen.
Waar moet ik op letten als ik iets nieuws ga bouwen?
Zorg ervoor dat uw gebouw optimaal op de zon gericht staat. Met een slim ontwerp kan een gebouw in de winter maximaal gebruikmaken van de gratis warmte van de zon terwijl die warmte in de zomer juist wordt tegengehouden. Daarnaast kunt u denken aan de best mogelijke isolatie, voldoende ruimte voor de toekomstige verwarmingsinstallatie en voor energieopslag (met accu’s of warmwaterbuffers). Verder is een grijswatercircuit te overwegen en kunt u het nieuwe pand zoveel mogelijk circulair bouwen (demontabel en herbruikbaar).
Waar moet ik op letten als ik ga verbouwen?
Een verbouwing is vaak het beste moment om uw woning ook goed te verduurzamen. Isolatiemaatregelen zijn relatief goedkoop als de woning wordt verbouwd. Kijk daarbij niet alleen naar het nieuwe gedeelte (zoals een aanbouw), maar ook naar het deel dat niet wordt verbouwd. Zo voorkomt u grote isolatie-verschillen binnen uw verbouwde woning.
Waar vind ik meer informatie?
Veel informatie over het verduurzamen van uw woning of bedrijf kunt u vinden op Duurzaam Bouwloket. Ook op de site van MilieuCentraal vindt u betrouwbare informatie en goede ideeën. Woont u op Ameland en heeft u specifieke technische vragen? Deze kunt u per mail stellen aan Erwin de Boer van gemeente Ameland.
Hoe kun je een monument het beste verduurzamen?
De verduurzaming van monumenten is altijd maatwerk. Gemeente Ameland helpt eigenaren van monumenten op weg. Neem voor specifieke vragen contact op met Erwin de Boer, energieadviseur van gemeente Ameland, of kijk voor algemene informatie op Duurzaam Bouwloket.

Recreatiewoningen

Waar vind ik meer informatie over de verduurzaming van mijn recreatiewoning?
Informatie over verduurzaming is te vinden op deze website, via het Duurzaam Bouwloket en Milieu Centraal. Ook is het mogelijk om uw vragen per mail te sturen naar duurzaamameland@ameland.nl. Stel technische vragen aan onze energieadviseur Erwin de Boer via edeboer@ameland.nl.
Moeten recreatiewoningeigenaren al stappen nemen voordat Ameland een keuze gemaakt heeft voor een duurzaam energiesysteem?
Dit hangt af van het soort woning en hoe goed deze reeds geïsoleerd is. Denkt u erover na om aanpassingen aan de woning door te voeren of te verbouwen dan is het zeker niet onverstandig om isolerende maatregelen te nemen die energiebesparend zijn. De volgende aspecten zou u kunnen overwegen bij de verbouwing met oog op de energietransitie: Vloerverwarming aanleggen, geschikte radiatoren voor wellicht een warmtepomp aan te schaffen zonnepanelen te installeren die voldoende energie opwekken voor uw energiegebruik.
Bij wie kan ik met mijn vragen terecht?
Op Ameland is Christy Schminnes vast aanspreekpunt voor particuliere eigenaren van recreatiewoningen. Zij is benieuwd naar uw vragen, ideeën of opmerkingen. U kunt haar telefonisch bereiken via: 0519-555 555 of door een e-mailtje te sturen naar: duurzaamameland@ameland.nl
Zijn er subsidieregelingen voor recreatiewoningeigenaren?
Nee, op dit moment helaas niet.
Moeten recreatiewoningen van het aardgas af?
In het klimaatakkoord is een CO₂ reductie van de energievraag met 95% in 2050 besloten. Voor Ameland geldt, dat deze reductie alleen bereikt kan worden als Ameland geen aardgas meer gebruikt. Dit geldt voor het gehele eiland, dus ook voor recreatiewoningen. Ameland heeft de ambitie om in 2035 aardgasvrij te zijn en op dat moment moeten de woningen via een ander energiesysteem verwarmd worden.
Wat doet de gemeente voor ons?

De juiste verduurzamingsmaatregelen treffen kan vooral op afstand lastig zijn en vraagt mogelijk een andere aanpak dan bij permanent bewoonde woningen. Daarom komen wij graag in contact met zoveel mogelijk particuliere eigenaren van recreatiewoningen op Ameland. Door samen in gesprek te gaan, krijgen we een beter beeld bij de vragen en ideeën die er leven. Zo komen we samen tot passende oplossingen.

Landelijke subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming zijn vooralsnog niet van toepassing op recreatiewoningen. Met een aantal gemeenten proberen we dit punt op de politieke agenda in Den Haag te krijgen. Er is contact maar nog geen oplossing.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Duurzaam Ameland heeft een digitale nieuwsbrief waarin u leest over de laatste ontwikkelingen op duurzaam energiegebied. Abonneren kan eenvoudig via nieuwsbriefknop onderaan deze website.
No image Naar boven