Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
23 juni 2023

Amelanders in gesprek over duurzame warmte

Tijdens een eerste ronde gesprekken over de warmtetransitie op Ameland werden vooral veel vragen gesteld. Dat was ook de bedoeling. Ameland laat verschillende mogelijkheden onderzoeken om het eiland op een duurzame manier van warmte te voorzien. Terwijl dat gebeurt, wil de gemeente van zoveel mogelijk inwoners horen hoe zij denken over duurzame energie en duurzame warmte. En met welke vragen ze rondlopen.

Op eerste vier gespreksavonden, in februari en maart, kwamen in totaal ongeveer 125 Amelanders bij elkaar om van gedachten te wisselen over duurzame warmte voor hun huis. Vanaf 2035 is er geen aardgas meer beschikbaar. Ameland onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om de eilander huishoudens en bedrijven van duurzame warmte te voorzien, zo bleek uit de presentaties van Erwin de Boer en Luc van Tiggelen van de gemeente. Onderzocht worden geothermie (aardwarmte), waterstof en verschillende oplossingen met warmtepompen. Deze opties zijn behoorlijk ingrijpend voor het eiland en voor de meeste geldt dat ze alleen haalbaar zijn als veel huishoudens eraan meedoen. Toch is het ongewenst om huishoudens ergens toe te verplichten; in principe beslissen huiseigenaren zelf over hun eigen woning. Daarom is het belangrijk om nu al uitgebreid van gedachten te wisselen over de toekomstige energievoorziening, zodat iedereen binnenkort zelf de juiste beslissingen kan nemen.

Bij de bijeenkomsten in de dorpen werden veel vragen gesteld over de techniek, de kosten en de betrouwbaarheid van de toekomstige warmtevoorziening. De gemeente liet zien welke technische oplossingen op dit moment verder worden uitgezocht, wat daarover al bekend is en wat nog niet. De gesprekken gingen ook over zeggenschap: wie zit straks aan de knoppen? Is dat een groot energiebedrijf of zijn het de Amelanders zelf?

Lees meer over de dorpsgesprekken in maart 2023.

No image Naar boven