Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
3 juli 2023

Elektrificatie NAM-platform

Sinds de jaren tachtig produceert de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) aardgas bij Ameland. De productielocaties (twee platforms in zee en één landlocatie) gebruikten een deel van het gewonnen aardgas om elektriciteit op te wekken voor de eigen installaties. NAM heeft op alle locaties op Ameland nu de installaties gemoderniseerd. Daarbij zijn ze volledig elektrisch geworden, wat voor een offshore-installatie heel bijzonder is. De afronding werd feestelijk gevierd in Natuurcentrum Ameland.

Voorbeeld van maatschappelijk ondernemen

Directeur van NAM, de heer Johan Atema opende de dag. Hij vertelde over de wisselwerking tussen de NAM en het eiland. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemen: door afstemming is en wordt bij de activiteiten rekening gehouden met het gebied, de natuur en met de mensen. Ook benadrukte Johan Atema de relevantie van de aardgaswinning die gelijk staat aan de warmtevraag van heel de provincie Friesland.

Elektrificatie veelomvattend project in beschermd natuurgebied

De elektrificatie was een meerjarig traject met diverse aanpassingen op land, in de duinen en op de zeebodem; allemaal werkzaamheden in een beschermd natuurgebied. Herbert Goorhuis, Operations & Maintenance Lead NAM en Erik Kugel, projectmanager bij Boskalis vertelden over de verschillende fasen in het project. Eerst is een elektriciteitskabel aangelegd van het dorp Buren naar de landlocatie en vervolgens van de landlocatie door de zeebodem naar het grote platform voor de kust. Tegelijk heeft NAM groot onderhoud uitgevoerd. Ook de Amelander firma’s Spoelstra en Nagtegaal hebben werkzaamheden uitgevoerd. NAM gebruikt voor de productielocaties nu groene stroom in plaats van ruw aardgas. Daardoor wordt een aanzienlijke uitstoot van CO2 en NOx vermeden.

Onderzoek naar impact natuur

De heer Johan Krol, Ecoloog bij het Natuurcentrum sloot het ochtendprogramma af en vertelde over het bodemdalings- en sedimentatieonderzoek in de kwelder. Met de metingen van de afgelopen jaren wordt geen daling van de kwelder geconstateerd.

Overhandiging cheque duurzaam scholenprogramma

Om de elektrificatie van AWG -1 te vieren overhandigde de NAM twee cheques. De een van 37,500 euro was voor de Amelander Musea, om de verduurzaming van de musea te ondersteunen. De tweede cheque kreeg burgemeester Leo Pieter Stoel uit handen van Johan Atema en Jan van der Tempel van de DOB Academy. Die 25.000 euro is een gezamenlijke gift van DOB (De Oude Bibliotheek in Delft) en NAM en is bestemd voor de uitrol van een duurzaam scholenprogramma op Ameland.

Overhandiging cheque voor lesprogramma. Van links naar rechts Johan Atema (NAM-directeur), Jan van der Tempel (oprichter DOB Academy) en Leo Pieter Stoel (burgemeester Ameland)

Energiewand geactualiseerd

Ter gelegenheid van de elektrificatie is de energiewand geactualiseerd die in het Natuurcentrum de ontwikkeling van energie op Ameland beschrijft.

Energiewand in Natuurcentrum Ameland

In de middag vonden er diverse presentaties plaats over onder andere de Tidal Kite en de betekenis van de elektrificatie van het AWG-platform voor de energietransitie van Ameland.

No image Naar boven