Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
31 maart 2022

SAVE-workshop energietransitie op Ameland

Wat kunnen gemeenten doen om het complexe proces van de energietransitie te stimuleren en te versnellen? Daarover spraken diverse vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse gemeenten met elkaar tijdens een workshop op Ameland, in het kader van het SAVE-project (SAmen Voor de Energietransitie).

Doel van deze workshop was ervaringen van gemeenten met de energietransitie te delen en tot concrete ideeen te komen om processen te versnellen. Ook werd besproken hoe gemeenten de betrokkenheid van burgers kunnen vergroten. Acceptatie en participatie onder burgers blijken belangrijk te zijn voor het succes van de energietransitie op gemeentelijk niveau.

Wethouder Piet IJnsen opent de workshop in het Natuurcentrum op Ameland

Wethouder Piet IJnsen van Ameland heette de deelnemers welkom op Ameland. Diverse deelnemers lieten vervolgens zien hoe gemeenten hun eigen energiebeheer kunnen verbeteren en hoe de betrokkenheid van burgers vergroot kan worden. Ook werden de uitkomstern gedeeld van een enquête onder de drie beoogde doelgroepen van SAVE: burgers, bedrijven en gemeenten. Op basis van deze resultaten worden de komende periode enkele gerichte masterclasses ontwikkeld op het vlak van energie-innovatie in en voor bedrijven. Verder wordt binnen het project een set van best practices ontwikkeld voor het creëren van bewustzijn bij burgers.

De workshop werd afgerond met een rondleiding over het eiland, met korte presentaties over onder meer de Tidal Kite (opwekking van duurzame elektriciteit met getijden-energie), warmtepomptechnologie en brandstofceltechnologie.

Het SAVE-project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG VA-programma Duitsland-Nederland met bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, en van de deelstaat Nedersaksen.

Het kernteam van het SAVE-project bestaat uit Landkreis Leer, gemeente Ameland, NettCon Energy GmbH, Nordseeheilbad Borkum GmbH, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Leeuwarden. Het project staat onder leiding van MARIKO GmbH uit Leer en ondernemersvereniging FME.

No image Naar boven