Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
2 oktober 2023

Terugblik SAVE-project

In de afgelopen jaren was gemeente Ameland partner in het SAVE-project. Het SAVE-project staat voor SAmen Voor de Energietransitie en ging in op het vergroten van draagvlak voor, en de deelname van, burgers en bedrijven aan de energietransitie. Een onderwerp waar we op Ameland ook veel aandacht aan besteden.

Gemeente Ameland en SAVE

Gemeente Ameland wil koploper zijn in de energietransitie en al in het jaar 2035 CO₂-neutraal zijn. Op Ameland begint de energietransitie niet bij de techniek, maar bij de bewoners. Samen met inwoners, bedrijven en gemeente geven we de transitie vorm van onderop. In het SAVE-project was Ameland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van participatiebenaderingen.

Op Ameland wil de gemeente er voor zorgen dat het eiland grotendeels in haar eigen energiebehoefte kan voorzien op een duurzame manier. Het gaat daarbij niet alleen om de opwekking van duurzame elektriciteit, maar vooral ook om de warmtevoorziening voor alle huizen op het eiland.

Resultaten SAVE-project

In het kader van SAVE is onder andere voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, concreet advies gegeven aan burgers en bedrijven en zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. De inzichten uit het project van SAVE gebruiken we nu nog in het proces van Ameland Slim Verwarmd.

Het project SAVE

SAVE richtte zich op het (beter) functioneren van de energietransitie als een overkoepelend systeem tussen de bevolking, de economie en lokale overheden. De focus van het project lag op de uitbreiding van hernieuwbare energie en waterstoftoepassingen.

Partners

De partners van SAVE-project waren FME, MARIKO GmbH, Landkreis Leer, gemeente Ameland, NettCon Energy GmbH, Nordseeheilbad Borkum GmbH, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Leeuwarden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project in de brochure

No image Naar boven