Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
7 juli 2021

Testlocatie TidalKite ingericht

Op Ameland is het Nederlandse bedrijf SeaQurrent begonnen met het inrichten van de testlocatie voor de TidalKite. In de eerste weken van juli werden de palen voor de pilotopstelling in de zeebodem geplaatst en een mantelbuis gelegd onder de Waddendijk.

SeaQurrent® ontwikkelt een innovatieve duurzame energieopwekker, de TidalKite™. Na enkele jaren van testen met diverse schaalmodellen – bij het MARIN en in de Waddenzee – heeft Getijdencentrale Waddenzee nu een start gemaakt met de demonstratie van de TidalKite bij Ameland. De testlocatie is ingericht en de netaansluiting vanaf de Waddenzee naar het vasteland is verder voorbereid.

Hoe werkt de TidalKite?

De TidalKite onderwatervlieger heeft een eenvoudig maar robuust ontwerp en zit vol slimme elektronica en software. De TidalKite is met een hightech kabel aan een ‘monopile’ in de zeebodem verankerd en vliegert onder water dwars op de stroming. De opgewekte trekkracht drijft een hydromotor aan, die een generator laat draaien en zo wordt groene elektriciteit opgewekt. De TidalKite bestaat uit meerdere vleugels die achter elkaar zijn geplaatst. Dit in combinatie met het vliegertraject maakt dat de TidalKite in staat is om een groot oppervlak te dekken én daaruit een zo groot mogelijke hoeveelheid energie te ‘3D-oogsten’. De hoge energieopbrengst maakt de TidalKite bij uitstek geschikt voor het benutten van het stromende water in stroomgeulen tussen de Waddeneilanden.

De TidalKite is veilig voor zeeleven en bodem

De energietransitie vormgeven in een goede balans met de natuur is essentieel voor de instandhouding van het unieke Waddenzeegebied. Het volledige TidalKite-systeem is zo ontworpen dat dit ecologisch verantwoord inpasbaar is. Onderzoek en waarnemingen bij eerdere testen in de Waddenzee, door de Rijksuniversiteit Groningen en door ecologen, bevestigen dit.

Elektriciteit uit getijdenstroming

Getijdenenergie is dagelijks beschikbaar. Het is een belangrijke aanvulling op elektriciteitsproductie uit zon en wind en efficiënt in te passen in het bestaande elektriciteitsnetwerk. Zo kan het elektriciteitsnet op de Waddeneilanden optimaal benut worden en de infrastructuur naar de vaste wal worden beperkt. De TidalKite kan dicht bij de kust geplaatst worden. Hierdoor blijft de lengte van de benodigde elektriciteitskabels beperkt. Bovendien is installatie en onderhoud van het systeem relatief eenvoudig en zijn specialistische, dure schepen hiervoor niet nodig. Één TidalKite produceert veel elektriciteit in verhouding tot haar gewicht en is perfect te optimaliseren voor de vrijwel constante stromingscondities in de Waddengeulen. Dit heeft allemaal een positief effect op de kosten van de opgewekte elektriciteit. De TidalKite draagt bij aan de verduurzaming zonder beslag te leggen op schaars landoppervlakte. Het systeem functioneert volledig onder water, waardoor het unieke, weidse landschap en de aantrekkelijkheid van het Waddengebied behouden blijft.

Getijdencentrale Waddenzee

Eén TidalKite wekt genoeg elektriciteit op om maximaal 700 huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. TidalKites in de stroomgeulen tussen de Waddeneilanden kunnen voorzien in ongeveer 70% van het totale elektriciteitsverbruik van de eilanden en zo’n 20% van de huishoudens in de Waddenkustgemeentes. Getijdencentrale Waddenzee is door SeaQurrent opgericht om getijdenenergie beschikbaar te maken voor de Waddeneilanden en de Waddenkustgemeentes, deze te verduurzamen door samen te werken met lokale energiecoöperaties, mede-eigenaarschap te stimuleren en de elektriciteit via de coöperaties aan bewoners te leveren.

De TidalKite wordt ontwikkeld door SeaQurrent in samenwerking met haar partners. De demonstratie van de TidalKite door Getijdencentrale Waddenzee bij Ameland wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

No image Naar boven