Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
9 november 2021

Transitivisie Ameland valt op door verduurzamen van onderaf

De gemeenteraad van Ameland heeft begin november unaniem ingestemd met de Transitievisie Warmte van de gemeente. In deze visie verkent Ameland de opties om binnen afzienbare tijd alle gebouwen op het eiland duurzaam te verwarmen, dus zonder aardgas. De Amelandse visie wijkt nogal af van wat landelijk gebruikelijk is, omdat een wijkgerichte aanpak voor de bebouwing op het eiland niet passend is. De gemeente wil samen met bewoners en ondernemers werken aan een warmtetransitie ‘van onderaf’. Dat wil zeggen dat met iedere woningeigenaar (of met groepen eigenaren die dezelfde wensen en ideeën hebben) bekeken wordt welke opties het meest aantrekkelijk zijn. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden om een financieringsaanbod op te zetten waardoor de transitie voor iedereen bereikbaar wordt. De transitievisie is ontwikkeld met ondersteuning van het Interreg-programma SAVE.

Download hier de Transitievisie Warmte van gemeente Ameland

No image Naar boven