Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
22 maart 2024

Verslag bijeenkomst eigenaren van recreatiewoningen

Op zaterdag 16 maart 2024 kwamen zo’n 60 eigenaren van recreatiewoningen naar de bijeenkomst in wegrestaurant “De Klaver” in Niebert om in gesprek te gaan over de energietransitie op Ameland.

Luc van Tiggelen (programmamanager duurzaamheid van gemeente Ameland) en Christy Schminnes (aanspreekpunt voor verduurzaming van particuliere eigenaren van recreatiewoningen, gemeente Ameland) vertelden over de ontwikkelingen van de energietransitie op Ameland. Ook bespraken zij wat deze ontwikkelingen betekenen voor particuliere eigenaren van recreatiewoningen op Ameland.

Presentatie

De presentatie gemist of nog eens terugzien? Bekijk deze hier

Uitkomst van de bijeenkomst

De aanwezigen stelden verschillende vragen en gaven aan wat zij belangrijk vonden. Hieronder vindt u op hoofdlijnen de inhoud en vragen en antwoorden die tijdens de ochtend besproken zijn.

Inhoud op hoofdlijnen

Ambitie energietransitie

Ameland wil voorop lopen in de energietransitie en in 2035 volledig over zijn op, bij voorkeur lokaal opgewekte, duurzame energie. Deze ambitie heeft ook invloed op de ruim 2.500 recreatiewoningen op Ameland.

Onderzoek alternatieven aardgas

Heel Nederland moet over op verwarming zonder aardgas. Ameland wil die overstap in 2035 gemaakt hebben. Gemeente Ameland onderzoekt alternatieven voor aardgas op o.a. haalbaarheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid. Op dit moment zijn dat geothermie, warmtepompen (individueel of collectief), waterstof of een combinatie van systemen. In 2024 wil gemeente Ameland de benodigde onderzoeken hebben afgerond. Via gespreksavonden en de andere gemeentelijke communicatiekanalen worden belanghebbenden geïnformeerd en wordt nagegaan wat zij van waarde vinden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een advies waar de gemeenteraad over beslist.

Besproken vragen en antwoorden

Komt er t.a.v. het proces in 2024 echt een keuze voor een alternatief voor aardgas?

Dat is van veel factoren afhankelijk. We proberen zo snel mogelijk op alle vragen antwoord te geven en te komen tot een gezamenlijk voorstel voor de gemeenteraad. Dus we proberen het wel maar kunnen dat nu niet garanderen.

Hoe ziet gemeente Ameland de verbouwingen en aanpassingen in alle woningen op Ameland voor zich, daar momenteel de installateurs niet aan de navraag kunnen voldoen?

In ieder geval twee keer per jaar hebben wij met de installateurs overleg, waar ook dit onderwerp wordt besproken. Via het Europese project NESSIE faciliteren we in de aanwas van nieuwe installateurs. U kunt ten alle tijden contact opnemen met een lokale installateur. Zij hebben de kennis.

Heb ik voor de plaatsing van een warmtepomp een vergunning nodig?

Dit is per bestemmingsplan verschillend, maar meestal is geen vergunning nodig. Ons advies is om altijd even na te vragen bij de afdeling vergunningen van gemeente Ameland om later teleurstellingen te voorkomen.

Bij het voorgestelde warmtenet, kunnen daar alle huizen op aangesloten worden?

Ja, de bedoeling is dat alle huizen op het warmtenet aangesloten worden.

Wat is de termijn voor de keuze van een alternatief voor aardgas?

Als alles gaat zoals we verwachten zal er na deze zomer zeer waarschijnlijk een besluit genomen kunnen worden. Dat besluit hangt echter van veel, vaak nog nu niet bekende factoren af. Daarom kunnen we dat nu niet met zekerheid zeggen. Ons advies is om de website van Duurzaam Ameland te bekijken voor nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Vindt er ook overleg plaats met andere eilanden?

Ja, er is overleg met de andere eilanden over de energietransitie.

Wat zijn de kosten van geothermie?

Dat onderzoeken wij nu. Kosten voor het boren worden geschat op 20 miljoen euro. Daarna moet er nog een warmtenet aangelegd worden en moet de warmte nog geleverd worden. Het gaat dus om grote investeringen. Voordat we met een voorstel naar de gemeenteraad gaan, moeten we duidelijkheid over alle kosten hebben.

Is het op Ameland mogelijk om batterijen voor de opslag van energie te gebruiken?

Ja dat is zeker mogelijk. Ook hierin verdiepen we ons en hebben we contact met marktpartijen.

Als er over lokaal eigendom wordt gesproken m.b.t het alternatief voor aardgas, wie wordt daarmee bedoelt?

Eigenaren van alle woningen en dus ook eigenaren van particuliere recreatiewoningen.

Zijn er ook subsidies voor de verduurzaming van recreatiewoningen?

Nee, die zijn er op dit moment helaas niet. Met een aantal gemeenten proberen we dit punt op de politieke agenda in Den Haag te krijgen. Er is contact maar nog geen oplossing.

Kunnen wij ook direct door de gemeente benaderd worden met belangrijke informatie voor recreatiewoningeigenaren?

Op grond van de AVG mag de gemeente geen gebruik maken van persoonlijke gegevens als diegene hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Daarom is het aan de eigenaren eerst toestemming hiervoor te geven. Dit kan door een mail te sturen naar: duurzaamameland@ameland.nl.

No image Naar boven