Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
2020

Buren geeft Energie

In 2020 gingen inwoners en ondernemers van Buren samen met EnTranCe en gemeente Ameland aan de slag om een energieplan voor het dorp te maken. Onder de noemer Buren geeft energie spraken zij over duurzame energie. Samen met gegevens over het energiegebruik van inwoners is een energieplan voor het dorp opgesteld.

Aanzet eilandbrede actie

Het energieplan was aanzet voor een eilandbrede actie om bij alle permanent bewoonde woningen energiegegevens te verzamelen, een warmtescan te maken en ledlampen uit de delen. De energiegegevens zijn meegneomen in de Warmtetransitie Visie die de gemeenteraad van Ameland in 2021 vaststelde.

Bekijk de Transitievisie Warmte Ameland »

Locatie Buren
Partners Dorpsbelang Buren, EnTranCe, Gemeente AmelandZelf doen

Led-verlichting

Led-verlichting

Leidingisolatie

Leidingisolatie

No image Naar boven