Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
2023

Energiepark Ballumerbocht

We werken aan integrale oplossingen voor een duurzaam energiesysteem. In de Ballumerbocht werken we aan de realisatie van De Energierotonde; integrale oplossingen voor een duurzaam energiesysteem.

Koppeling verschillende systemen

Naar de toekomst toe wordt hier energie opgewekt met Zonnepark Ballumerbocht, worden hier verschillende vormen van energie (waar nodig) opgeslagen of omgezet in een andere vorm van energie. Dat kan via verschillende technieken, waaronder de opslag in een accu, maar ook door opgewekte zonnestroom via elektrolyse om te zetten naar waterstof. Waterstof kan worden vrijgemaakt op het moment dat het nodig is voor bijvoorbeeld de verwarming of aandrijving van vaar- of voertuigen.

Slim verbinden

Alle projecten waar we op Ameland mee bezig zijn moeten uiteindelijk slim met elkaar worden verbonden om voor een gehele oplossing te zorgen. We kijken daarbij niet alleen naar de techniek, maar juist ook naar de mens!

Snellaadstation

Bij de bouw van het nieuwe zonnepark (verwachting medio 2024) dat in de Ballumerbocht een plek krijgt, houden we rekening met het aansluiten van een (snel)laadstation. We maken een grote “stekkerdoos” waarop we (achter de meter) verschillende installaties kunnen inkoppelen, zoals een laadplein, elektrolyser en mobiele accu voor bijvoorbeeld evenementen.

Slim gebruik maken van energie

Zo willen we energie inzetten op de plaats en het moment van de energievraag en ontstaat een modulair, intelligent en efficiënt systeem dat ons onafhankelijker maakt van de energievoorziening van de wal.

Locatie terrein Ballumerbocht
Partners Wetterskip Fryslân, AEC, Gemeente AmelandZelf doen

Brievenbusborstel

Brievenbusborstel

Dakisolatie - Plat dak

Dakisolatie - Plat dak

No image Naar boven