Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
2023

Voldoende netwerkcapaciteit

Het slim koppelen van duurzame energietechnieken heeft invloed op de capaciteit van het bestaande netwerk. Begin 2023 ondertekenden we de ‘Intentieverklaring Friese Waddeneilanden’. Hiermee streven we samen met de andere Friese Waddeneilanden, provincie Fryslân en netbeheerder Liander naar een slim en toekomstbestendig energiesysteem op de Friese Waddeneilanden met voldoende capaciteit. Om zodoende ondernemers en consumenten te faciliteren in hun verduurzamingswensen en groei mogelijk te maken.

Inzet reductie energievraag en opslag

De aanleg van een of meerdere nieuwe elektriciteitskabels is daarmee niet uitgesloten, maar er wordt eerst maximaal ingezet op alternatieven, zoals het verlagen van de energie- en warmtevraag en de opslag van energie, die mogelijk niet altijd binnen de kaders en voorwaarden van het huidige energiesysteem passen.
Zelf doen

Brievenbusborstel

Brievenbusborstel

Dakisolatie - Plat dak

Dakisolatie - Plat dak

No image Naar boven