Search
NL DE UK
menu Menu button Close button
2021

Transitievisie Warmte

De gemeenteraad van Ameland stemde november 2021 unaniem in met de Transitievisie Warmte van de gemeente. In deze visie verkent Ameland de opties om binnen afzienbare tijd alle gebouwen op het eiland duurzaam te verwarmen, dus zonder aardgas.

Transitie van onderaf

De Amelandse visie wijkt nogal af van wat landelijk gebruikelijk is, omdat een wijkgerichte aanpak voor de bebouwing op het eiland niet passend is. De gemeente wil samen met bewoners en ondernemers werken aan een warmtetransitie ‘van onderaf’. Dat wil zeggen dat met iedere woningeigenaar (of met groepen eigenaren die dezelfde wensen en ideeën hebben) bekeken wordt welke opties het meest aantrekkelijk zijn. Vanuit die insteek vonden onder andere ‘charrettes’ plaats, bijeenkomsten met inwoners, om samen tot een gedragen beeld bij de duurzame energievoorziening voor Ameland te komen.

Onderzoek financieringsaanbod

De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden om een financieringsaanbod op te zetten waardoor de transitie voor iedereen bereikbaar wordt. De transitievisie is ontwikkeld met ondersteuning van het Interreg-programma SAVE.

Bekijk de Transitievisie Warmte Ameland »

Locatie Heel AmelandZelf doen

Muurisolatie

Muurisolatie

Raamisolatie

Raamisolatie

No image Naar boven